Lừa 100 lần

Truyện dài 09-11-2010 Ser InvinciP Tác giả: ser Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh —-****—- – Này ! – Gì?! – Tao yêu …