lịch

Lá là lịch của cây

Cây lại là lịch đất

Trăng lặn rồi trăng mọc

Là lịch của bầu trời.

Bà tính nhẩm. Mẹ ơi,

Mười ngón tay là lịch.

Con tới lớp, tới trường

Lịch lại là trang sách.

                NGUYỄN HUNG HẢI

Trả lời