Tên chúa tàu ấy cao lớn,  vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. trên má hấn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợn

Một lần, bác sĩ ly – một người nổi tiếng nhân từ – đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chú tầu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọt người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát:

Trả lời