Bạn bè

Có hai người gặp nhau ở sa mạc, kết bạn với nhau. Một lần giữa vì một việc nhỏ thôi mà tranh cãi nhau càng lúc càng hăng. Rồi một người tính khí cục cằn đã đánh người kia một cái.

Người bị đánh rất buồn, chạy khỏi lều bạt; viết lên các dòng chữ:” Hôm nay bàn thân của tôi đã đánh tôi”.

Ngày hôm sau, hai người bạn đó tiếp tục đi về phía trước. Bỗng họ nhìn thấy một vùng cây xanh, thế là cả hai mừng rỡ chạy tới uống nước, tắm rửa. Đâu ngờ người bị đánh ấy  do không biết bơi mà thiếu chút nữa bị chết đuối, may mà được người bạn cứu.

Người cứa sống cầm ngay con dao khác lên dòng chữa:” Hôm nay bạn thân của tôi đã cứa mạng tôi”.

Bạn của anh ta, ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao việc tôi đánh bạn bạn  lại ghi lên cát, còn tôi cứu bạn thì bạn thắc lên đá?

Anh ta nói

– Bị bạn vô ý gây phương hại thì theo thời gian, tôi sẽ rất nhanh quên đi, nhưng nếu được sự cưu mang giúp đỡ của bạn thì dù thời gian có biến thiên thế nào, đều không phai mớ trong tim tôi!.