Bốn anh tài

Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở. Nơi đây bản làng vắn teo, chỉ còn mỗi bà cụ được yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó. Thấy anh em Cẩu Khây kêu đói, bà cụ nấu cơm cho ăn. Ăn no, bốn cậu bé lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng, Bỗng có tiếng đập cửa. Biết yêu tinh đã đánh hơi thấy thịt trẻ con, bà cụ liền lay anh em Cẩu Khây dậy, giục chạy trốn. Cẩu Khây bèn nói:

– Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy.

,Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Dóng Cọc đấm một cái làm nó gãy hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trờitối sầm lại. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Nước dân ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt, Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao, Móng Tay Đục Máng ngả cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, Mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.

Từ đấy, bản làng lại đông vui.

Hỏi1: Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và được giúp đỡ như thế nào?

Trả lời: Bà cụ và được bà cụ nấu cơm cho ăn

Hỏi2: Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chông yêu tinh?

Trả lời: Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu, Nắm Tay Dóng Cọc đấm một cái làm nó gãy hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trờitối sầm lại. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Nước dân ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt, Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao, Móng Tay Đục Máng ngả cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, Mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.

Hỏi3: Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh ?

Trả lời: Nhờ bà cụ cho ăn và ngủ, như thế để cho bốn anh em Cẩu Khây có quét tâm chiến đấu

Hỏi4: Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

Trả lời: Bốn anh tài muốn cho đất nước bình an

 

Trả lời