Cái gì càng đắp càng nhỏ?

Ngược với quy luật tự nhiên, cái gì càng được bồi đắp nhiều lại càng trở nên nhỏ bé?

Cái gì càng đắp càng nhỏ?

Comments

comments