Cảnh đẹp non sông

Cảnh đẹp non sông

 Đồng Đăng có phố Kì Lừa,

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

*

Gió đưa cành trúc la đà,

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

Mịt mù khói tảo ngàn sương,

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

*

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

 *

Hải Vân bát ngát nghìn trùng

Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.

*

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.

*

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

Ca dao

Comments

comments