Bạn bè

Có hai người gặp nhau ở sa mạc, kết bạn với nhau. Một lần giữa vì một việc nhỏ thôi …

Quê hương

Quê hượng Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đừng đi học …

Ê-đi-xơn

Ê-đi-xơn Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, …