Con sẻ

Tôi đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng …

Hoa học trò

Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả …

Tên chúa tàu ấy cao lớn,  vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. trên má hấn có một vết …