Sầu riêng

 Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay …

Lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời. …