Ê-đi-xơn

Ê-đi-xơn Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, …