Bạn bè

Có hai người gặp nhau ở sa mạc, kết bạn với nhau. Một lần giữa vì một việc nhỏ thôi …