Chuyện cổ tích về loài người

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trân trái đất trụi trận

Không dáng cây ngọn cỏ.

 

Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu

Mặt trời mới nhô cao

Cho trẻ con nhìn rõ.

 

Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc.

 

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

 

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất.

 

Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo.

 

Cái bảng bằng cái chiếu

Cục phhấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to

” Chuyện loài người” trước nhất.

Hỏi1: Trong câu chuyện cổ tích này, ai là người được sinh ra đầu tiên?

Trả lời: Trời sinh ra trước nhất

Hỏi 2: Sau khi trẻ sinh ra, Vì sao cần có ngay người mẹ?

Trả lời: Tình yêu và lời ru,để bế bồng chăm sóc.

Hỏi 3 : Bố và thầy giúp cho trả những gì?

Trả lời: bảo cho biết ngoan,dạy cho biết nghĩ

Hỏi 4: Theo ý nghĩ của bài này là gì?

Trả lời: ý nghĩ của bài này là nói về con người mà trẻ em là chính. Dạy cho trẻ em những diều tốt đẹp nhất.

Trả lời