Con Chim chiền chiện

Con chim chiền chiện

Bay vút, vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh

Cao hoài, cao vợi

Tiếng hát long lanh

Như cành sương chói.

Chim ơi, chim nói

Chuyện chi, chuyện chi?

Lòng vui bối rối

Đời lên đến thì…

Tiếng ngọc trong veo

Chim gieo từng chuỗi

Lòng chim vui nhiều

Hót không biết mỏi.

Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút

Chim biến mất rồi

Chỉ còn tiếng hót

Làm xanh da trời…
HỎi 1:Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?
Trả lời:Con chim chiền chiện.Bay vút, vút cao.Lòng đầy yêu mến.Khúc hát ngọt ngào..Cánh đập trời xanh.Cao hoài, cao vợi.Tiếng hát long lanh.Như cành sương chói..Chim ơi, chim nói.Chuyện chi, chuyện chi?.Lòng vui bối rối.Đời lên đến thì…
Hỏi 2: Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?.
Trả lời: Tiếng ngọc trong veo.Chim gieo từng chuỗi.Lòng chim vui nhiều.Hót không biết mỏi.
Hỏi 3: Hãy tìm những câu thơ nói về tiếng hót của chim chiện chiền chiện
Trả lời: Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút

Chim biến mất rồi

Chỉ còn tiếng hót

Làm xanh da trời…

Trả lời