đoàn thuyền đành cá

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Dần thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

 

Hát rằng: Cá bạc Biển Đông lặng,

Cá thu Biển Đông như đàn thoi

Đêm này dệt biển muôn luồng sáng

Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi.

 

Ta hát bài ca gọi cá vào,

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,

Biển cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn ta từ buổi nào.

 

Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.

 

Câu hát căng buồm với gió khơi,

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,

Mặt trời đội biển nhô màu mới,

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Hỏi1 : Đoàn thuyền đánh cá ra khơi như thế nào ? Những câu thơ nào cho biết điều đó?

Trả lời:Hát rằng: Cá bạc Biển Đông lặng,.Cá thu Biển Đông như đàn thoi.Đêm này dệt biển muôn luồng sáng.Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi.

Hỏi2: Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào ? Em biết điều đó những câu thơ nào?

Trả lời :Câu hát căng buồm với gió khơi,.Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời,.Mặt trời đội biển nhô màu mới,.Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Hỏi3: Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.

Trả lời:.Ta hát bài ca gọi cá vào,.Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,.Biển cho ta cá như lòng mẹ.Nuôi lớn ta từ buổi nào..Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng.Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông.Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.

Hỏi4 : Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Trả lời: .Mặt trời xuống biển như hòn lửa.Sóng đã cài then, đêm sập cửa.Dần thuyền đánh cá lại ra khơi,.Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Trả lời