Dòng sông mặc áo

Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều trôi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Đêm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên

Khuya rồi, sông mặc áo đen

Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ…

Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ

Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa

Ngước lên bỗng gặp la đà

Ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai…

Hỏi 1: vì sao tác giả nói là dòng sông”điệu”?

Trả lời:Dòng sông mới điệu làm sao.Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha.Trưa về trời rộng bao la.Áo xanh sông mặc như là mới may.Chiều trôi thơ thẩn áng mây .Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Hỏi 2: Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Trả lời:.Đêm thêu trước ngực vầng trăng.Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên.Khuya rồi, sông mặc áo đen

Hỏi 3: cách nói”dòng sông mặc áo” có gì hay

Trả lời:vì lời nói đó là những dòng sông thay đổi màu

Hỏi 4: Em thích hình ảnh trong bài? Vì sao?

Trả lời:

Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều trôi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây ráng vàng. Vì lời nói đó là dòng sông đổi màu

Trả lời