dòng sông mặc áo

Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều trôi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Đêm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên

Khuya rồi, sông mặc áo đen

Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ…

Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ

Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa

Ngước lên bỗng gặp la đà

Ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai…

Hỏi 1:Vì sao tác giả nói là dòng sông”điệu”?

Trả lời:.Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ.Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa.Ngước lên bỗng gặp la đà.Ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai…

Hỏi 2: Màu sắc dòng sông thay đổi như thế nào trong ngày?

trả lời:.Đêm thêu trước ngực vầng trăng.Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên.Khuya rồi, sông mặc áo đen.Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ…

Hỏi 3: Cách nói”dòng sông mặc áo” có gì hay?

Trả lời:.Dòng sông mới điệu làm sao.Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha.Trưa về trời rộng bao la.Áo xanh sông mặc như là mới may.Chiều trôi thơ thẩn áng mây.Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Hỏi 4: Em thích hình ảnh nào trong bài vì sao?

Trả lời :.Dòng sông mới điệu làm sao.Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha.Trưa về trời rộng bao la.Áo xanh sông mặc như là mới may.Chiều trôi thơ thẩn áng mây.Cài lên màu áo hây hây ráng vàng, vì câu thơ đó có ý nghĩa.

Trả lời