Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ.Hằng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cá giếng, khiến các còn vật kia rât hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bẩu trời trên đầu chỉ là bé bằng giếng vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, trnaf bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quên thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nhảo đưa mắt lên nhìn bầu trời, chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

(in trong Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 10, Truyện ngụ ngôn, Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà nội, 2003)

Trả lời