Hành trình vủa bay ong

Với đôi cánh đẫm nắng trời

Bầy ong bay đến trọn dời tìm hoa.

Không gian là nẻo đường xa

Thời gian vô tận mở ra sắc màu.

 

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

Tìm nơi bờ biển sóng tràn

Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.

Tìm nơi quần đảo khơi xa

Có loài hoa nở như là không tên…

 

Bầy ong rong ruổi trăm miền

 Rù rì dôi cánh nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

(Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

 

Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay.

Trải qua mưa nắng vơi đầy

 Men trời đất đủ làm say đất trời.

Bầy ong giữa hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

            NGUYỄN ĐẤT MẬU

Trả lời