Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ

Mẹ giã gạo nuôi bộ đôi

nhiệp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

Mồ hôi rơi máem nóng hổi

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối

Lưng đưa tôi và tim hát thành lời:

 

– Ngủ ngoan a – kay ơi, ngủ ngoan a – kay hỡi

Mẹ thương a – kay, mẹ thương bộ đội

Con mơ mẹ hạt gạo trắng ngần

Mai sau con lớn vung chày lún sân…

 

Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ

Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi

Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ

Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

– Ngủ ngoan a-kay ơi, nghủ ngoan a-kay hỡi…

Hỏi 1: Em hiểu thế nào” những em bé lớn lên trên lưng mẹ”?

Trả lời: Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi.Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ.Mẹ giã gạo nuôi bộ đôi.nhiệp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng.Mồ hôi rơi máem nóng hổi.Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối.Lưng đưa tôi và tim hát thành lời:

Hỏi 2: Người mẹ làm những công việc gì ? Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi.Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ.Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi.Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi.Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.- Ngủ ngoan a-kay ơi, nghủ ngoan a-kay hỡi…

Hỏi 3: Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ và đối với con.

Trả lời: – Ngủ ngoan a – kay ơi, ngủ ngoan a – kay hỡi.Mẹ thương a – kay, mẹ thương bộ đội.Con mơ mẹ hạt gạo trắng ngần.Mai sau con lớn vung chày lún sân…

 

Trả lời