Nghe lời chim nói

Lắng nghe loài chim nói

Về những cánh đồng quê

Mùa nối mùa bận rộn

Đất với người say mê.

Lắng nghe loài chim nói

Về thành phố, tầng cao

Về ngàn sông, bạt núi

Điện tràn đến rừng sâu.

Và bạn bè nơi đâu

Và những điều mới lạ…

Cây ngỡ ngàng mắt lá

Nắng ngỡ ngàng trời xanh.

Thanh khiết bầu không gian

Thanh khiết lời chim nói

Bao ước mơ mời gọi

Trong tiếng chim thiết tha
Hỏi 1: Lời nói “những điều mới lạ” có ý nghĩa gì?
Trả lời: lời nói đó cho biết còn những điều nào đó mà chúng ta chưa biết
Hỏi 2: Lời nói Những cánh đồng quê là nhân vật nào nói?
Trả lời: là lời của sẻ nói
Hỏi 3: lời “Về thành phố, tầng cao.Về ngàn sông, bạt núi” có ý gì?
Trả lời : sẻ bay lơ lững trên bầu trời và thấy thành phố miêu tả như thế

Trả lời