Quê hương

Quê hượng

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đừng đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

 

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đèm khua nước ven sông.

 

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏa

Hoa cau rụng trắng ngoài hè.

 

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

  THEO ĐỔ TRUNG QUÂN