Sang Thu

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về.

 

Sông được lúc đềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu.

 

Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi.

(in trong Từ chiến hào đến thành phố, NXB văn học, 1991)

Trả lời