Sư tử và chuột nhắt

Một lần, Sư tử đang ngủ thì Chuột nhắt cứ bò lên bò xuống trên mình sư tử. Vì thế nên chẳng mấy chốc sư tử tỉnh giấc, đè bàn chân to tướng lên chuột nhắt, há miệng định nuốt tươi.

– Xin đức vua xá tội.- Chuột nhắt kêu lên.

– Xin đức vua ân xá cho hạ thần. Hạ thần sẽ chẳng bao giờ quê ơn. Bát đâu một ngày nào đó hạ thần lại có thể giúp cho Đức vua.

Sư tử thế nào nhịn được cười khi nghĩ rằng một con chuột có thể giúp mình. Nó buồn cười đến mất phải nhấc bàn chân lên cho chuột nhắt chạy thoát. Ít lâu sau đó, Sư tử bị mắt bẩy bọ thợ săn, vì muốn bắt sống sư tử để dâng vua nên đã trói sư tử vào gốc cây để đi tìm xe chở về. Lúc đó, Chuột nhắt tình cờ đi ngang qua và nhận ra sư tử đang ở trong tình cảnh khốn quẩn. Chuột ta vội vàng chạy đến, chẳng bao lâu dã cắn đứt cái thừng thít quanh vị chúa tể muôn loài.’ Trước đây  thần đã nói,  thế chẳng dúng hay sao, bạn nhỏ biết đâu lại trở thành bạn tuyệt vời”.- Chuột nhắt nói.