Tiểu đội xe không kính

Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

Ung dung bùng lái ta nguồi,

Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

 

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái.

 

Không có kính, ừ thì ướt áo

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.

 

Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay nhau qua cửa kính rồi.

Hỏi 1: Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?

Trả lời:.Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng.Thấy con đường chạy thẳng vào tim.Thấy sao trời và đột ngột cánh chim.Như sa, như ùa vào buồng lái..Không có kính, ừ thì ướt áo.Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời.Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa.Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.

Hỏi 2:Tình đồng chí, đồng đội của những người sĩ được thể hiện trong những câu thơ nào?

Trả lời:.Không có kính không phải vì xe không có kính.Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi.Ung dung bùng lái ta nguồi,.Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

Hỏi 3: Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thùgợi cho em cảm nghĩ gì?

Trả lời:.Những chiếc xe từ trong bom rơi.Đã về đây họp thành tiểu đội.Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới.Bắt tay nhau qua cửa kính rồi.

Hỏi 4: Nêu ý nghĩ của bài thơ.

Trả lời: Bài này nêu và chiếc xe không kính, và người láy xe vượt qua những trận bom nổ, của kẻ thù.

Trả lời