Lừa 100 lần

Truyện dài 09-11-2010 Ser InvinciP Tác giả: ser Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh —-****—- – Này ! – Gì?! – Tao yêu …

Ê-đi-xơn

Ê-đi-xơn Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, …