trăng ơi từ đâu đến?

trăng ơi… từ đâu đến?

Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín

Lửng lơ lên trước nhà.

 

Trăng ơi… từ đâu đến?

Hay biển xanh diệu kì

Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi.

 

Trăng ơi… từ đâu đến?

Hay từ một sân chơi

Thương Cuội không được học

Hú gọi trâu đến giờ!

 

Trăng ơi… từ đâu đến?

Trăng đi khắp mọi miền

Trăng ơi, có nơi nào

Sáng hơn đất nước em…

Hỏi1: Trong hai khổ thơ đầu, Trăng được so sánh với những gì?

Trả lời:.Hay từ cánh rừng xa.Trăng hồng như quả chín.Lửng lơ lên trước nhà..Hay biển xanh diệu kì.Trăng tròn như mắt cá.Chẳng bao giờ chớp mi.

Hỏi2:Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh?

Trả lời: .Hay từ một sân chơi.Thương Cuội không được học.Hú gọi trâu đến giờ!

Hỏi3: Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai?

Trả lời: là những người khác đã ngắm trăng rất đẹp.

Trả lời