bè xuôi sông la

Bè ta xuôi sông la

Dẻ cau cùng táu mật

Muồng đen và trai đất

Lát chun rồi lát hoa.

 

Sông La ơi sông La

Trong veo như anh mắt

Bờ tre xanh im mát

Mươn mướt đôi hàng mi.

Bè đi chiều thần thì

Gỗ lượn đàn thong thả

Như bầy trâu lim dim

Đầm mình trong êm ả

Sóng long lanh vẩy cá

Chim Chim hót trên bờ đê.

 

Ta nằm nghe, nằm nghe

Giữa bốn bề ngây ngất

Mùi vôi xây rất say

Mùi lán cưa ngọt mát

Trong đạn bom đổ nát

Bừng tươi nụ ngói hồng

Đồng vàng hoe lúa trổ

Khói nở xòa như bông.

        VŨ DUY THÔNG

Trả lời