Giới thiệu

BuBu và RinRin là 2 thiên thần trong gia đình tôi, và tôi xây dựng trang web này với mục tiêu là lưu giữ kỉ niệm. Đồng thời tạo một nền móng cho con tôi được phát triển, tạo một sân chơi cho chúng khám phá và sáng tạo.
Ý tưởng bắt nguồn từ việc cô bé 10 tuổi bán chè đã có được chủ động thu nhập. Tôi mong con mình sẽ có thể nối tiếp sự sáng tạo này và tìm cho mình được một tương lai mới