Katanagatari – Đao Ngữ (Full clip)

Kỳ mưu sĩ Togame tới một hòn đảo hoang để cầu Yasuri Mutsue – đệ lục đương gia của Hư Đao Lưu giúp sức. Nhưng Mutsue đã chết, thay vào đó cô gặp được Yasuri Shichika – con trai của Mutsue.

Từ đó hai người bắt đầu chuyến hành trình định mệnh đi khắp đất nước Nhật Bản để tìm 12 thanh biến thể đao của thợ rèn nổi tiếng Shichizaki thời Chiến quốc.

Tập 1 – Đệ Nhất Đao_ Tuyệt Đao Bào

Tập 2 – Đệ Nhị Đao_ Trảm Đao Độn

Tập 3 – Đệ Tam Đao_ Thiên Đao Sát

Tập 4 – Đệ Tứ Đao_ Bạc Đao Châm

Tập 5 – Đệ Ngũ Đao_ Tặc Đao Khải

Tập 6 – Đệ Lục Đao_ Song Đao Chuy

Tập 7 – Đệ Thất Đao_ Ác Đao Á

Tập 8 – Đệ Bát Đao_ Vi Đao Sai

Tập 9 – Đệ Cửu Đao_ Vương Đao Cưa

Tập 10 – Đệ Thập Đao_ Thành Đao Thuyên

Tập 11 – Đệ Thập Nhất Đao_ Độc Đao Độ

Tập 12 – END – Đệ Thập Nhị Đao_ Viêm Đao Súng