Bốn anh tài

 Ngày xưa, ở bản kia có một chú bé tuy nhỏ người nhưng ăn một lúc chín chõ xôi. Dân bản đặt tên cho là Cẩu Khây. Lên mười tuổi, sức đã bằng trai mười tám; Mười lăm tuổi đã tin thông võ nghệ.

 Hồi ấy, trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên bắt người và súc vật. Chẳng mấy chốc, làng bảng tan hoang, nhiều nơi không có ai sống sót. Thương dân bản, Cẩu khây quyết chí lên đường diệt trừ yêu tinh.

 Đến một cánh đồng khô cạn, Cẩu Khây thấy một cậu bé vạm vỡ đang dùng tay làm vồ đống cọc để đắp đập nước vào ruộng. Mỗi quả đấm của cậu giáng xuống, cọc tre thụt sâu hàng gang tay. Hỏi chuyện, Cẩu Khây biết tên cậu là Nắm Tay Đóng Cọc. Nắm Tay Đóng Cọc sốt sáng xin được cùng Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh.

 Đến một vùng khác, hai người nghe có tiếng tắt nước ầm ầm. Họ ngạc nhiên thấy một cậu bé đang lấy vành tai tát nước suối lên một thửa ruộng cao bằng mái nhà. Nghe Cẩu Khăy nói chuyện, Lấy Tai Tát Nước hăm hở cùng hai bạn lên đường.

 Đi được ít lâu, ba người lại gặp một câu bé đang ngồi dưới gốc cây, lấy móng tay đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng. Cẩu Khây cùng các bạn đến làm quen và nói rõ chí hướng của ba người. Móng Tay Đục Máng hăng hái xin được làm em út đi theo..

Hỏi 1: Cẩu Khây có sức khẻo và tài năng như thế nào ?

 Trả lời: Tuy nhỏ người nhưng ăn một lúc chín chõ xôi. Dân bản đặt tên cho là Cẩu Khây. Lên mười tuổi, sức đã bằng trai mười támm; Mười lăm tuổi đã tin thông võ nghệ.

Hỏi 2: Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khây?

Trả lời:  Hồi ấy, trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên bắt người và súc vật. Chẳng mấy chốc, làng bảng tan hoang, nhiều nơi không có ai sống sót.

Hỏi 3: Cẩu Khây đi diệt yêu tinh với những ai?

Trả lời: Nắm Tay Đóng , Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng

Hỏi 4: Mỗi ngCọcười bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

Trả lời:Nắm Tay Đóng, dùng tay làm vồ đống cọc để đắp đập nước vào ruộng. Mỗi quả đấm của cậu giáng xuống, cọc tre thụt sâu hàng gang tay, Lấy Tai Tát Nước, lấy vành tai tát nước suối lên một thửa ruộng cao bằng mái nhà,  Móng Tay Đục Máng, lấy móng tay đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng

Trả lời