Làm người, đừng tổn thương người, đừng lừa người, đừng phụ người

Lòng người nếu đã bị tổn thương thì khó xoay chuyển, niềm tin nếu đã bị hủy thì khó xây dựng lại, chân tình một khi đã mất thì khó có thể tìm về.

Làm người, giàu nghèo không quan trọng, thành công hay thất bại cũng không quan trọng, điều quan trọng là nhân phẩm phải đoan chính, không kiếm những đồng tiền trái với lương tâm, không làm ra những chuyện thương thiên hại lý.

Cốt lõi làm người là gì? Khi nghèo túng không hãm hại lừa đảo, khi sung túc đừng kiêu căng ngạo mạn, khi cực khổ không bán đứng bạn bè, khi khó khăn không tính kế người khác.

Lương tâm làm người là gì? Trong những ngày tháng thành công đừng quên người đã giúp đỡ bạn, khi thời điểm huy hoàng đừng quên người đã ủng hộ bạn, khi giàu sang phú quý đừng quên người đã đồng hành cùng bạn.

Giới hạn làm người là gì? Không được quên người đã giúp đỡ bạn, không được vứt bỏ người bước đi cùng bạn, không được tổn thương những người yêu bạn, có nghèo đến đâu cũng phải giữ được tôn nghiêm, có giàu đến đâu cũng không thể coi thường người khác.

Trả lời