Ai dậy sớm

Ai dậy sớm

Bước ra vườn

Hoa ngát hương

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Bước ra vườn

Cả vườn đông

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Bước lên đồi

Cả đất trời

Đang chờ đón!

Leave a Reply