Sang Thu

Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về. …

lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời. …