Tình bạn

Sóc và Thỏ là đôi bạn thân. Cả hai thường chơi đùa bên bờ suối. Và cùng đi kiếm ăn …