Mùa thu của em

Mùa thu của em

Mùa thu của em

Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở nhìn trời êm.

 

Mùa thu của em

Là xanh cốm mới

Mùi hương như gợi

Từ màu lá sen.

 

Mùa thu của em

Rước đèn họp bạn

Hội rằm thắng tám

Chị hằng xuống xem.

 

Ngôi trường thân quen

Bạn thầy mong đợi

Lật trang vở mới

Em vào mùa thu.

     QUANG HUY

Comments

comments