ngắm trăng

Trong từ không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửu sổ,
Trăng nhòm khe cửu ngắm nhà thơ.

Hỏi1: Bác hồ ngắm trăng với hoàn cảnh nào?
Trả lời:Bác hồ ngắm trăng với hoàn cảnh nghèo khổ
Hỏi2:Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?
Trả lời: Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Hỏi3: Bài thơ nói lên gì về Bác hồ?
Trả lời: hình ảnh trong đó cho biết điều đó

Trả lời