Lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời. …

Hoa học trò

Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả …

cây tre

Thân tre vừa tròn lại vừa gai góc. Trên thân cây tua tủa những vòi xanh ngỡ như cánh tay …

lá bàng

Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân,lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa …