Hoa học trò

Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả …

Chợ tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh Trên con đường viền …

Sầu riêng

 Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay …