Cái nón

Cái nón Phiên chợ hôm trước, mẹ mua cho tôi một cái nón. Tôi rất thích miệng nón rộng bằng …