lá bàng

Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn …

Cái đẹp

Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời: nắng chan hòa như rót mật xuống quê …

bãi ngô

Bãi ngô quê em ngày càng tốt xanh tốt. mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ …

cây tre

Thần tre vừa tròn lại vừa gai góc. Trên thân cây tua tủa những vòi xanh ngỡ như những cánh …